Aktualizacje funkcjonalności w rysowniku i koncie użytkownika

20.11.2021
Wraz z dodaniem nowego pakietu dla biur nieruchomości wprowadziliśmy również kilka drobnych ulepszeń na prośbę użytkowników.
Dodaliśmy:
  • generowanie linków do roboczych rzutów nieruchomości dostępych na koncie - dla zalogowanych użytkowników
  • status zapisywania rzutów roboczych w rysowniku - dla zalogowanych użytkowników
  • dodaliśmy możliwość generowania formatu JPEG
  • dodaliśmy nowy pakiet dedykowany dla agentów biur nieruchomości